პროცედურები

# დასახელება ფასი (ლარი)
1. ინტრავენური ინფუზიები. ხანგრძლივობა 1 - 2სთ 18
2. კუჭის ამორეცხვა. ხანგრძლივობა 0,5-1სთ 15
3. კუწის წვენის ფრაქციული (ბაზალური და სტიმულირებული) გამოკვლევა წვრილი ზონდით. ხანგრძლივობა 2სთ 25
4. დუოდენური ზონდირება კუჭის წვენის ასპირაციით, ნაღვლის ბუშტის გამორეცხვით (ქსილიტი, სორბიტი, 33% მაგნიუმის სულფატი), ანტიბაქტერიული პრეპარატების სანაღვლე გზებში შეყვანით (მეტროჯილი, ციპრინოლი...). ხანგრძლივობა. 3-3,5 სთ 40