ლაგი გვეტაძე

lgvetadze

ლაგი გვეტაძე - პროფესორი
თერაპევტი, გასტროენტეროლოგი

განათლება:

 

1967-1973

ქ.კარასნოდარის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი.

1973-1975

ქ. კრასნოდარის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის შინაგან სნეულებათა პროპედევტიკის კათედრის კლინიკური ორდინატურა.

1975-1978

ქ. კრასნოდარის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის შინაგან სნეულებათა პროპედევტიკის კათედრის დასწრებული ასპირანტურა.

1981

საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: `გასტროდუოდენური სისტემის ფუნქციონალური მდგომარეობა ქრონიკული პანკრეატიტების დროს~. შიფრი 14.00.05 _ შინაგანი სნეულებანი.

2002-2006

შესრულებულია სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: `ხანგრძლივი ემოციური სტრესის, ფსიქოსოციალური დეზადაპტაციის და პიროვნული თავისებურებების როლი საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის დაავადებათა აღმოცენებასა და მიმდინარეობაში~.

სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა

1978-1980

კრასნოდარის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის შინაგან სნეულებათა პროპედევტიკის კათედრის მეცნიერ-თანამშრომელი.

1980-1983

კრასნოდარის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის შინაგან სნეულებათა კათედრის ასისტენტი.

1995-1997

ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.

1996-2006

ამავე უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის დოცენტი.

1996-1999

ამავე უნივერსიტეტის კლინიკური დისციპლინების კათედრის გამგე.

1999-2006

აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის თერაპიის კათედრის გამგე.

2006 წლიდან ამავე უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის სრული პროფესორი.

2006-2014

ამავე უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის სამკურნალო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

2014 წლიდან

პროფესორ ემერიტუსი

   
პედაგოგიური სტაჟი 20 წელი
   

პრაქტიკული მედიცინის მიმართულებით:

1984-1987

რესპუბლიკური ქუთაისის კლინიკური საავადმყოფოს დიეტოლოგი, მთავარი ექიმის მოადგილე საორგანიზაციო-მეთოდურ დარგში.

1987-1995

რესპუბლიკური ქუთაისის კლინიკური საავადმყოფოს გასტროენტეროლოგიური განყოფილების გამგე.

1995-2014

სამხარეო ქუთაისის კლინიკური საავადმყოფოს ზოგად თერაპიული განყოფილების გამგე.

2014 წლიდან

ჰეპატო-გასტროენტოროლოგიური

კლინიკა "ლაგიმედი"-ს დირექტორი.

   
   
1987 წლიდან ქ. ქუთაისისა და იმერეთის რეგიონის მთავარი გასტროენტეროლოგი.
1995 წლიდან ქ. ქუთაისისა და იმერეთის რეგიონის მთავარი თერაპევტი.

2001-2005

იმერეთის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის დეპარტამენტის თერაპიული საკონსულტაციო საბჭოს თავმჯდომარე.

2005 წლიდან

საქართველოს გასტროენტეროლოგთა და ჰეპატოლოგთა ნაციონალური ასოციაციის იმერეთის რეგიონის პრეზიდენტი.

სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

თერაპია, ჰეპატოლოგია, გასტროენტეროლოგია, ტრანსფუზიოლოგია, ფსიქოლოგია, ფსიქოსომატური პათოლოგიები.

სამეცნიერო შრომები:

გამოქვეყნებულია 45 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 25 საერთაშორისო სამედიცინო რეფერირებად ჟურნალებში.

   
სახელმწიფო სამედიცინო სერთიფიკატები: 1. შინაგანი მედიცინა Iბ03 #05162
  2. გასტროენტეროლოგია Iბ15 #012484
  3. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ჯანდაცვის ორგანიზაცია IIIბ72 #27218
  4. ტრანსფუზიოლოგია IIბ43 #013773
   

ЛАГИ ГИВИЕВИЧ ГВЕТАДЗЕ - CV Rus