ვაჟა ხელაია

ვაჟა ხელაია
რადიოლოგი

განათლება

1957-1967 ქ.ქუთაისის მე-9 საშუალო სკოლა
1968-1974 ქ. მოსკოვის №2 სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამედიცინო ფაკულტეტი.

კვალიფიკაცია

1980 სასამართლო მედიცინა და ექსპერტიზა
1981

პათოლოგიური ანატომია

1985 ულტრაბგერითი დაიგნოსტიკა
1986 ბირთვული მედიცინა
1989 რენტგენოლოგია

 პრაქტიკული მედიცინის მიმართულებით

1974-1976 საოლქო სასამართლოს ექსპერტიზის ბიურო---ექსპერტი
1976-1982 ქ.ქუთაისის სასამართლო---სამედიცინო ექსპერტი
1982-1985 ქ.ქუთაისის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო--ექიმი პათოლოგ ანატომი
1985-1992 ქ.ქუთაისის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო--რადიოიზოტოპური ლაბორატორია--გამგე
1992-2014 ქ.ქუთაისის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო--ექიმი რადიოლოგი
2014 კლინიკა ,,ლჯ’’--ექიმი რადიოლოგი
2014 კლინიკა ,,ლაგიმედი’’--რადიოლოგი--მოწვეული სპეციალისტი