რუსუდან მეშველიანი

რუსუდან მეშველიანი - ბიოლ. დოქტორი
ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

განათლება

1971-1975 ქ.ქუთაისის ა.წერეთლის სახ. საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი. სპეციალობა--ბიოქიმია
1980

ქ.თბილისის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი. სპეციალიზაცია---

ექიმ-ლაბორანტი.

1997-1998 ქ. თბილისის სამედიცინო აკადემია-კლინიკური ბიო-ქიმია
2001-2004 ქ.თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის ასპირანტურა. სპეციალობა--იმუნოლოგია-ალერგოლოგია.
2005 ქ. თბილისის სახწლმწიფო უნივერსიტეტი. საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე--,,პლაფერონითა და ფენოვინით იმუნორეაბილიტაციის საკითხები, ექსპერიმენტალური აფლატოქსიკოზის დროს’’

 პრაქტიკული მედიცინის მიმართულებით

1978-1980 ქ.ქუთაისის სამხარეო კლინიკური საავადმყოფოს კლინიკურ ლაბორატორიის ლაბორანტი.
1982-1995 ქ.ქუთაისის სამხარეო კლინიკური საავადმყოფოს ექიმ-ლაბორანტი.
1995-2013 ქ.ქუთაისის სამხარეო კლინიკური საავადმყოფოს კლინიკურ დიაგნოსტიკური ლაბორატორიის ხელმძღვანელი.
2013 ქ.ქუთაისის სისხლის გადასხმის ბანკი. საკონტროლო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
2014 კლინიკა ,,ლაგიმედი’’---კლინიკური ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

გამოქვეყნებულია 6 სამეცნიერო შრომა.

 სერტიფიკატი: ლაბორატორიული მედიცინა I ბ64   №000672

                               იმუნოლოგია   Iბ64 №001383