ქეთევან მარდალეიშვილი

ქეთევან მარდალეიშვილი
რადიოლოგი

განათლება

1992-1998 ქ.თბილისის ,,ლეგია და კომპანიის’’ უნივერსიტეტი.პედიატრიული ფაკულტეტი. სპეციალობა - ზოგადი პროფილის პედიატრი.
2006 თსსუ-ს დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი. რეზიდენტურის შემოკლებული კურსი. სპეციალობა - პედიატრია
2008-2010 თსსუ-ს დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი.პროგრამა. სპეციალობა - რადიოლოგია

 პრაქტიკული მედიცინის მიმართულებით

2000-2010 ქ.ქუთაისის №4 შერეული პოლიკლინიკა--ექიმი ინფექციონისტი.
2010 ქ.ქუთაისის №4 შერეული პოლიკლინიკა--ექიმი რადიოლოგი.
2012-2014 ქ.ქუთაისის შ.პ.ს. ენდოკრინოლოგიური დისპანსერი--ექიმი რადიოლოგი.
2014 კლინიკა ,,ლაგიმედი’’ ---რადიოლოგი

 სერტიფიკატი: 1998წ. ზოგადი პროფილის ექიმი პედიატრი Iა 01.2 00391

                                      2004წ. ინფექციური სნეულებანი Iბ 08 030545

                                    2007წ.   პედიატრია Iბ 45 005803

                                      2010წ.  სამედიცინო რადიოლოგია Iბ 60 004608