პარტნიორები

 

Untitled

კომპანია "ერამედი" დაარსდა 2013 წელს, რომლის მიზანია დანერგოს თანამედროვე სამედიცინო კომპიუტერული პროგრამები, დაწესებულებებს გაუწიოს ფინანსური და იურიდიული მომსახურება და ასევე კონსულტაციები. კომპანია ფლობს თანამდეროვე სამედიცინო პროგრამებს, რომლის დანერგვასა და მომსახურეობას უზრუნველყოფს კვალიფიციური გუნდი. ჯგუფი წარმატებით თანამშრომლობს საქართველოს სხვადასხვა კლინიკებთან და ორიენტირებულია მათი მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე და სერვისების უწყვეტობაზე.

2

 Eramedi - ერამედი